Tadabbur Surah Al-Insaan


  • Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa, yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?
    • Pertanyaan mengingatkan kepada manusia saat belum diciptakan, bahkan tidak ada sesuatu sebutan untuk manusia itu sendiri
    • ada suatu waktu dari masa, yang pernah dilalui manusia, pada waktu itu manusia belum ada dan belum ada sebutan!No comments:

Post a Comment