Surat Al-Fatihah Ayat 4مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

māliki yaumid-dīn
Yang menguasai di Hari PembalasanGlosarium:
Maha Merajai, Hari Pembalasan

No comments:

Post a Comment